Forsikringsforhold

Kollegiet har tegnet følgende forsikringer: En bygningsforsikring, som dækker skader på bygningen ved brand, indbrud, sprængte vandrør o.l.

En inventarforsikring, som dækker skader på kollegiets inventar, der er opstået ved brand, indbrud, sprængte vandrør o.l.

Kollegiet har ingen forsikring, der dækker kollegianernes ejendele, og heller ingen forsikring, der dækker de ting, som kollegianerne kommer til at ødelægge på kollegiet.

Når du bor på kollegiet, bør du derfor sørge for at have en ansvarsforsikring samt en indboforsikring evt. med kummeforsikring, jf. nedenfor.

Hvis du kommer til at ødelægge noget, der tilhører kollegiet, skal du erstatte det. Hvis du ikke har en forsikring, eller hvis din forsikring ikke vil betale for dit uheld, er det dig selv, som skal betale.