Opsigelse

Jeg opsiger hermed nedenstående værelse/lejlighed
 
Påkrævet
Påkrævet

Samtidigt med denne opsigelse varsles der syn af lejligheden på fraflytningsdatoen. Synet vil blive foretaget i tidsrummet kl. 9 – 12. Nøglen skal være afleveret senest kl. 9.00 på kontoret Børglumvej 2, 8240 Risskov. Afleveres nøglen efter kl. 9 vil lejemålet blive synet den efterfølgende hverdag mellem 9-12.
Der er ikke adgang til boligen når nøglen er afleveret. Ønskes et andet synstidspunkt kan dette skriftlig aftales ved henvendelse på mail til:service@boerglumkollegiet.dk
Der synes kun på hverdage.

 
JA - NEJ Påkrævet
JA - NEJ Påkrævet

Lejemålet kan tidligst opsiges med 6 ugers varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Undtaget er den 15. juli hvor der ikke kan opsiges/fraflyttes.
Er nøglerne ikke afleveret på fraflytningsdagen vil du blive opkrævet et gebyr for omkodning/nye nøgle.


Ønsker du efter at have afleveret denne blanket syn tidligere end din fraflytningsdato SKAL dette aftales med vores servicekontor på mail: service@boerglumkollegiet.dk


På syns datoen skal lejemålet være tømt, rengjort og klar til syn. Er der til lejemålet et kælderrum skal dette ligeledes være tømt. Efterladte effekter vil blive betragtet som affald og uden værdi. Effekter der efterlades vil blive bortskaffet på din regning.Efter min fraflytning er mine kontaktoplysninger:

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

Du vil modtage en kopi af synsrapporten på den mail som du har oplyst.
Din flytteopgørelse vil blive sendte til dig hurtigst muligt, normalt 4-6- uger efter fraflytningsdagen.
Du accepterer med din underskrift at al korrespondance sker til samme mail.
Flere banker kræver at der oplyses ny adresse ved overførsel af penge. Det er derfor vigtigt af du oplyser ny adresse. 


Bankkonto vedrørende flytteopgørelse:

Påkrævet
Påkrævet
 

 

I forbindelse med din fraflytning er vi interesseret i at vide lidt mere om årsagen til din fraflytning. Det hjælper os til at sikre at Børglumkollegiet i fremtiden kan forsætte med at være et godt sted at bo og udvikle og forbedre kollegiets muligheder for at fastholde beboerne.


Jeg flytter fordi:

Jeg har afsluttet mit studie
Jeg flytter fordi min bolig er utidssvarende
Jeg skal studere videre i en anden by
Jeg flytter fordi min bolig er for dyr
Jeg har fundet noget andet at bo i
Jeg flytter sammen med kæreste/venner i en anden bolig
Andet

Udskriv og send til kontoret@boerglumkollegiet.dk. Tag evt. et billede af det udskrevne og send det.