Studietjek Bilag 1

Bilag 1

Bolig- og Byministeriet, den 19. juni 1998

Erklæring om studie/uddannelsesaktivitet til brug for
boligorganisationens kontrol af, at beboerne er aktivt studerende

Har du ikke fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne, skal du udfylde »attestationsblanketten« (Bilag 2), som du kan hente på kontoret. Denne blanket skal underskrives af din uddannelsesinstitution. NB: Hvis du afbryder eller færdiggør ovennævnte uddannelse inden det tidspunkt, du har oplyst som forventet afslutning, skal bestyrelsen for boligorganisationen straks have besked. Dette gælder også i tilfælde af, at du skifter studium.